Close

TERMENI ȘI CONDIȚII

Termeni și condiții generale în vigoare de la 01-03-2021.

Articolul 1 Definiții

În aceste condiții, următorii termeni au următoarele semnificații:

1.1          „Contract de cumpărare”: un contract de achiziție prin care achiziționați produse de la distanță (cum ar fi prin intermediul magazinului web, prin telefon sau prin e-mail) și aceste produse sunt furnizate de noi (sau de o terță parte);

1.2          „Tu“: un consumator (persoană fizică), care nu acționează în cadrul unei activități comerciale, industriale, meșteșugărești sau profesionale;

1.3          „Dreptul de retragere”: opțiunea dvs. de a anula Contractul de cumpărare;

1.4          „Noi”: persoana fizică sau juridică care vă oferă produsele la distanță;

1.5          „Formularul de retragere Model“: formularul de retragere incluse în Anexa acestor termeni și condiții;

Articolul 2 Cine suntem noi

Nume: Milnik.ro

Website: https://milnik.ro

Adresă: Panic, Nr. 101C, Sălaj, 457171

Tel.: 0765 324 437

Email: contact@milnik.ro

CUI: 43806018

Articolul 3 Aplicabilitate

3.1          Acești termeni și condiții generale se aplică fiecărei oferte de la noi și fiecărui Contract de achiziție încheiat cu dvs.

3.2          Înainte de a cumpăra ceva de la noi, vă vom atrage în mod clar atenția asupra acestor termeni și condiții și asupra oricăror termeni și condiții specifice ale produsului. Trebuie să facem acest lucru astfel încât să puteți descărca, imprima și salva acești termeni și condiții generale.

3.3          Atunci când termenii și condițiile generale și condițiile specifice ale produsului sau serviciului intră în conflict, puteți invoca dispoziția aplicabilă care vă este cea mai favorabilă.

Articolul 4 Oferta

4.1          Dacă un produs este disponibil doar temporar sau în anumite condiții, acest lucru va fi indicat în mod clar pe pagina produsului.

4.2          Pagina produsului conține o descriere completă și exactă a produselor oferite. Descrierea este suficient de detaliată pentru a putea evalua corect produsul. Dacă folosim imagini, acestea trebuie să fie veridice.

4.3          Fiecare pagină a produsului trebuie să fie suficient de clară pentru a vă clarifica care sunt drepturile și obligațiile dvs. la achiziționarea produsului.

4.4          Nu suntem legați de greșeli sau erori de pe pagina produsului, dacă este evident pentru dvs. că este o greșeală sau o eroare.

Articolul 5 Contractul de cumpărare

5.1          Acordul de cumpărare este încheiat atunci când ați acceptat achiziționarea produsului și condițiile asociate.

5.2          După încheierea contractului de cumpărare, vă vom trimite imediat o confirmare de primire prin e-mail.

5.3          Ne asigurăm că puteți comanda și plăti în siguranță și asigurăm o securitate tehnică și organizațională adecvată a tuturor datelor (personale).

5.4          În afară de alte obligații de informare legală, vă vom trimite următoarele informații în scris cel târziu la livrarea produsului:

a. adresa noastră de vizită unde puteți merge cu reclamații;

b. condițiile și modul în care puteți utiliza dreptul de retragere sau o declarație clară dacă dreptul de retragere este exclus;

c. informații despre garanții și servicii post-vânzare existente;

d. prețul incluzând toate taxele produsului, costurile de livrare, metoda de plată, livrarea sau executarea Contractului de cumpărare; 

Articolul 6 Dreptul de retragere

6.1          Puteți revoca un Contract de achiziție cu o perioadă mai mică sau de 14 zile fără a da motive. Este posibil să vă întrebăm despre motivul retragerii, dar nu trebuie să răspundeți.

6.2          Perioada de calcul începe din ziua în care dvs. sau un terț desemnat de dvs. în prealabil:

a)   a primit coletul;

b)   dacă ați comandat mai multe produse în aceeași comandă: ziua în care dvs. sau un terț desemnat de dvs. ați primit ultimul produs;

c)   dacă livrarea unui produs constă în mai multe expediții sau părți: ziua în care dvs. sau un terț desemnat de dvs. ați primit ultima expediere sau ultima parte;

d)   în cazul acordurilor pentru livrarea regulată sau programată a produselor într-o anumită perioadă: ziua în care dvs. sau un terț desemnat de dvs. ați primit primul produs.

Articolul 7 Obligațiile dumneavoastră în perioada de 14 zile cu drept la retur

7.1          În timpul perioadei de 14 zile cu drept la retur, trebuie să manipulați produsul și ambalajul cu grijă. Puteți despacheta sau utiliza produsul numai dacă acest lucru este necesar pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea produsului. Principiul de bază aici este că puteți utiliza și inspecta produsul doar așa cum ați face într-un magazin.

7.2          Dacă nu manipulați produsul cu grija cuvenită, așa cum este prevăzut la alineatul (1), iar produsul este deteriorat ca urmare, sunteți răspunzător pentru valoarea diminuată a produsului.

7.3          Nu sunteți răspunzător pentru deprecierea produsului dacă nu v-am furnizat toate informațiile solicitate legal despre Dreptul de retragere înainte sau la încheierea Contractului de cumpărare.

Articolul 8 Exercitarea dreptului de retragere de către dvs. și costurile aferente

8.1          Dacă utilizați dreptul dvs. legal de retragere, trebuie să ne anunțați în perioada de 14 zile cu drept la retur prin intermediul formularului Model de retragere sau într-o altă manieră fără ambiguități.

8.2          Returnați produsul sau îl predați (unui reprezentant autorizat al nostru) în termen de 14 zile de la retragere.

8.3          Returnați produsul cu toate accesoriile furnizate, pe cât posibil în starea originală, ambalajul și în conformitate cu instrucțiunile rezonabile și clare furnizate de noi.

8.4          Riscul și sarcina probei pentru exercitarea corectă și la timp a Dreptului de retragere vă revine dvs.

8.5          Veți suporta costurile directe ale returnării produsului, cu excepția cazului în care nu v-am notificat să suportăm aceste costuri sau dacă suportăm noi înșine aceste costuri.

Articolul 9 Obligațiile noastre în cazul retragerii

9.1          Dacă ne anunțați că doriți să exercitați dreptul de retragere, vă vom trimite imediat o confirmare de primire prin e-mail după această notificare.

9.2          Dacă raportați în termen de 14 zile de la primirea produsului (produselor) că doriți să utilizați dreptul dvs. de retragere, vom rambursa numai plățile efectuate de dvs. pentru produsul (produsele) și costurile de livrare, nu costurile de returnare, ne puteți solicita în termen de 14 zile creearea unei etichete de returnare cu cele mai mici costuri pentru returnarea coletului, dacă a fost o scrisoare fără urmărire (plic fără AWB), o puteți trimite înapoi prin poștă (în acest caz taxele de retur vor fi rambursate). Am dori să subliniem faptul că este necesar să ne contactați mai întâi/înainte de a returna articolul, majoritatea problemelor sunt de obicei rezolvate cu câteva mesaje. Putem reține rambursarea până când am primit produsul sau până când demonstrați că ați returnat produsul. Dacă în momentul plasării comenzii dvs, solicitați pentru ridicare personală, nu puteți cere/utiliza o etichetă de returnare, deoarece nu comanda nu a fost expediată, va trebui să îl returnați singur / să îl returnați pe cheltuiala dvs.

9.3          Pentru rambursare folosim aceeași metodă de plată pe care ați folosit-o, cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă metodă de plată. Rambursarea este gratuită pentru dvs.

9.4          Dacă ați optat pentru o metodă de livrare mai scumpă decât cea mai ieftină livrare standard, nu trebuie să rambursăm costurile suplimentare pentru metoda mai scumpă.

Articolul 10 Excluderea dreptului de retragere

Putem exclude următoarele produse din dreptul de retragere dacă menționăm clar acest lucru pe pagina produsului:

a.         Produse care sunt fabricate conform specificațiilor dvs., care nu sunt fabricate și care sunt fabricate pe baza alegerii sau deciziei dvs. individuale sau care sunt destinate în mod clar unei anumite persoane.

b.         Produse al căror preț este supus fluctuațiilor de pe piața financiară asupra cărora nu avem nicio influență și care pot apărea în perioada de retragere;

c.          Produse care se strică rapid sau au o durată de valabilitate limitată;

d.         Produse sigilate care nu sunt adecvate pentru a fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă și ale căror sigilii au fost sparte/rupte după livrare;

e.         Produse care sunt amestecate irevocabil cu alte produse după livrare datorită naturii lor;

f.           Băuturile alcoolice ale căror prețuri au fost convenite la încheierea Contractului de cumpărare, dar livrarea cărora poate avea loc numai după 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață asupra cărora nu avem nicio influență;

g.         Audio sigilat, înregistrări video și software de calculator, al cărui sigiliu a fost rupt după livrare;

h.         Ziare sau reviste.

Articolul 11 ​​Prețul

11.1        În perioada de valabilitate a ofertei menționată pe pagina produsului, prețurile produselor oferite nu vor fi majorate, cu excepția cazului în care este necesară o modificare a prețului din cauza modificărilor tarifelor TVA.

11.2        Ni se permite să oferim produse ale căror prețuri sunt supuse fluctuațiilor de pe piața financiară și asupra cărora nu avem nicio influență, la prețuri variabile. Acest lucru este menționat în ofertă.

11.3        Prețurile indicate pe pagina produsului includ TVA.

Articolul 12 Realizarea contractului de cumpărare și garanție suplimentară

12.1        Garantăm că produsele respectă Acordul de cumpărare și specificațiile menționate pe pagina produsului. De asemenea, garantăm că produsele îndeplinesc cerințele rezonabile de fiabilitate și / sau utilizare, prevederile legale și / sau reglementările guvernamentale și orice acorduri încheiate cu dvs. despre alte utilizări decât cele normale.

12.2        Prin garanție suplimentară se înțelege orice angajament din partea noastră, a furnizorului nostru, a importatorului sau a producătorului, în care vă acordă anumite drepturi sau creanțe care depășesc ceea ce este legal cerut în cazul în care nu respectăm partea noastră din Contract de cumpărare.

12.3        O garanție suplimentară nu vă limitează niciodată drepturile și revendicările legale.

Articolul 13 Livrarea și implementarea

13.1        Avem cea mai mare grijă posibilă în executarea Contractului de cumpărare și livrarea produselor.

13.2        Livrăm produsul la adresa pe care ne-ați oferit-o.

13.3        Vom livra produsele cât mai curând posibil și în cel mult 30 de zile (timpul de 30 de zile, se referă la produsele cu mențiune Pre-Comandă). Putem conveni cu dvs. asupra unei perioade de livrare diferite.

13.4        În cazul în care livrarea este întârziată sau o comandă nu poate fi îndeplinită sau doar parțial executată, veți fi notificat cât mai curând posibil, nu mai târziu de 30 de zile după ce ați plasat comanda. În acest caz, aveți dreptul de a rezilia contractul de cumpărare fără costuri.

13.5        După dizolvarea menționată în paragraful anterior, vom rambursa imediat suma pe care ați plătit-o.

13.6        Riscul de deteriorare și / sau pierdere a produselor ne revine până în momentul livrării către dvs. sau către un reprezentant desemnat de dvs. și care ne este făcut cunoscut în prealabil, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Articolul 14 Plata

14.1 Plătiți sumele datorate în termen de 14 zile de la începutul perioadei de reflecție, cu excepția cazului în care se specifică altfel în Contractul de achiziție. Dacă lipsește o perioadă de răcire, veți plăti sumele datorate în termen de 14 zile de la încheierea contractului de achiziție, cu excepția cazului în care se stipulează altfel în contractul de achiziție.

14.2 Este posibil să nu vi se solicite să plătiți mai mult de 50% în avans. Dacă a fost stipulată o plată în avans, nu puteți revendica niciun drept cu privire la executarea ordinului relevant înainte de efectuarea plății anticipate stipulate.

14.3 Vi se cere să ne raportați imediat inexactitățile din detaliile de plată furnizate sau declarate.

14.4 Dacă nu vă îndepliniți obligațiile de plată la timp, trebuie să evidențiem plata cu întârziere și să vă acordăm o perioadă de 14 zile pentru a vă îndeplini în continuare obligațiile de plată. Dacă nu plătiți în această perioadă de 14 zile, datoriți și dobânda legală pentru suma datorată. Vă putem percepe apoi costuri extrajudiciare de colectare. Aceste costuri de colectare se ridică la maximum: 15% din sumele restante de până la 2.500 EUR; 10% în următorii 2.500 EUR și 5% în următorii 5.000 EUR cu minimum 40 EUR. Ne putem abate de la sumele și procentele declarate în favoarea dvs.

Articolul 15 Procedura de reclamație

15.1        Reclamațiile cu privire la îndeplinirea Contractului de achiziție trebuie să ne fie transmise integral și descrise în mod clar cât mai curând posibil după ce ați descoperit defectele.

15.2        Vom răspunde la reclamațiile depuse la noi în termen de 14 zile de la primire. Dacă avem nevoie de un timp mai lung de procesare, vom confirma că am primit reclamația în termen de 14 zile și vă vom oferi o indicație a momentului în care vă puteți aștepta la un răspuns mai detaliat.

Articolul 16 Litigii

16.1       Acordurile de cumpărare încheiate între dumneavoastră și noi cărora li se aplică acești termeni și condiții generale sunt reglementate exclusiv de legea Română.

16.2       Dacă reclamația nu poate fi soluționată de comun acord, instanța română din Zalău sau instanța din districtul în care locuiți este competentă să audă disputa.

Articolul 17 Modificări și completări la termenii și condițiile generale

17.1     Modificările aduse acestor termeni și condiții generale sunt eficiente numai după ce au fost publicate într-un mod adecvat. În cazul în care aceste modificări se aplică pe durata unei oferte, se vor aplica prevederile care vă sunt cele mai favorabile.

17.2     Termenii suplimentari sau diferiți nu ar trebui să vă fie în detriment. Acestea trebuie înregistrate în scris și trebuie să poată fi stocate de dvs.

 

Anexa I: Model formular de retragere

 

Model formular de retragere

(completați și returnați acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

-          Către: Numele vânzătorului: Milnik.ro România

Adresa vânzătorului: Panic, Nr. 101C, 457171, Sălaj.

Adresa de e-mail a vânzătorului: contact@milnik.ro

 

-          Număr factură: _______________

-          Referință produs (e): __________________

-          Comandat la / primit la*: ____________________________

-          Motivul retragerii: _________________________________________________________

-          Soluția dorită: O 1.) Înlocuire.
                                  O 2.) Banii înapoi garantat. (pentru comenzi în termen de 14 zile de la livrare)

-          Numele consumatorului (consumatorilor): ____________________________

-          Adresa consumatorului (consumatorilor): ____________________________

-          Semnătura consumatorului (consumatorilor)________________________________(numai atunci când acest formular este depus pe hârtie)

 

Ștergeți ceea ce nu se aplică sau completați ceea ce se aplică.


Close