lcp

1. Garanție și conformitate

1.1 Antreprenorul garantează că produsele și / sau serviciile respectă acordul, specificațiile menționate în ofertă, cerințele rezonabile de fiabilitate și / sau de utilizare și prevederile legale existente la data încheierii acordului și / sau a reglementărilor guvernamentale .

1.2 Un sistem oferit de antreprenor, producător sau importator ca garanție nu afectează drepturile și pretențiile pe care consumatorul le poate invoca împotriva antreprenorului cu privire la un neajuns în îndeplinirea obligațiilor întreprinzătorului față de antreprenor pe baza legii și / sau contractul la distanță.

1.3 Clientul este obligat să verifice bunurile livrate imediat după primire. În cazul în care se pare că articolul livrat este greșit, inadecvat sau incomplet, clientul trebuie să raporteze imediat aceste defecte în scris către Milnik.ro (înainte de a continua să îl returneze la Milnik.ro). Orice defecte sau bunuri livrate incorect trebuie și pot fi raportate către Milnik.ro în scris în termen de cel mult 2 luni de la livrare. Bunurile trebuie returnate în ambalajul original (inclusiv accesorii și documentație însoțitoare) și în stare nouă. Luarea în funcțiune după detectarea defectului, daunele care apar după detectarea defectului, sarcina și / sau revânzare după detectarea defectului, anulează complet acest drept de reclamație și returnare.

1.4 În cazul în care reclamațiile clientului sunt considerate de către Milnik.ro ca fiind întemeiate, Milnik.ro la alegerea sa, va alege, fie să înlocuiască mărfurile, livrate gratuit, fie să încheie un acord scris cu clientul cu privire la despăgubiri, înțelegând că răspunderea aparține către Milnik.ro și prin urmare, valoarea compensației este întotdeauna limitată la maximum valoarea facturii pentru bunurile relevante sau la discreția Milnik.ro la suma maximă acoperită de asigurarea de răspundere civilă a Milnik.ro . Este exclusă orice răspundere a Milnik.ro pentru orice altă formă de daune, inclusiv despăgubiri suplimentare sub orice formă, despăgubiri pentru daune indirecte sau daune consecutive sau daune datorate profitului pierdut.

1.5 Milnik.ro nu este responsabil pentru daunele cauzate de intenție sau de o nesăbuință deliberată echivalentă a personalului non-managerial.

1.6 Această garanție nu se aplică dacă:

A) atâta timp cât clientul este în întârziere față de Milnik.ro;
B) clientul a reparat și / sau prelucrat el însuși bunurile livrate sau le-a reparat și / sau prelucrat de terți.
C) mărfurile livrate au fost expuse unor condiții anormale sau sunt manipulate în alt mod neglijent sau au fost tratate contrar instrucțiunilor Milnik.ro și / sau instrucțiunilor de pe ambalaj;
D) inadecvarea este în întregime sau parțial rezultatul reglementărilor pe care guvernul le-a făcut sau le va face cu privire la natura sau calitatea materialelor utilizate;


TERMENI DE UTILIZARE

Contacteaza-ne